در دوران صامت سینما زمانی که آثار بدون دیالوگ بر پرده سینماها ظاهر می شدند، این موسیقی بود که وظیفه برقراری تعامل میان تماشاگران و فیلم مورد نظر را برعهده داشت و البته با ناطق شدن سینما ، کوچکترین خدشه ای به تاثیرگذاری آن در سینما وارد نیامد و تا به امروز کماکان موسیقی متن یکی از اصلی ترین و ارزشمندترین بخش هر فیلم محسوب می شود که طرفداران متعصب خود را دارد.

به همین جهت اینبار قصد داریم تا در سایت مووی مگ به بهترین های موسیقی فیلم های تاریخ سینما بپردازیم و متاسفانه تعداد موسیقی های جذاب فیلم به حدی بالاست که امکان قرارگیری همه آنها در لیست ما وجود ندارد. به همین جهت تلاش زیادی صورت گرفته تا بهترین ها ( با در نظر گرفتن فاکتور شهرت و ارزش ) در این لیست قرار داشته باشند.

ذکر این نکته ضروری هست که آثار قرار گرفته در این لیست به موسیقی متن فیلمها اشاره دارد و آثار موزیکال سینما که ” آوازخوانی ” ضمیمه آنهاست، در این لیست قرار نگرفته اند.